ජනාධිපතිවරණය

ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ දින-වකවානු ප්‍රකාශයට පත් වී ඇත. මෙවර ජනාධිපතිවරණය වෙනදාට වඩා වෙනස් මුහුණුවරක් ගනු ඇතැ’යි ද සිතන්නට පුළුවන. ඊට අදාළ ප්‍රධාන සාධක දෙකක් මෙහිලා සඳහන් කළ හැකි ය. පැෆරල් සංවිධානය යෝජනා කර ඇති පරිදි සියලු අපේක්ෂකයන් එක ම වේදිකාවකට රැගෙන’විත් මහජන සංවාදයක් ඇතිකිරීමට නියමිත ය. එහිදී සාකච්ඡාවට ගනු ලබන්නේ ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්න බව ද කියති. අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පෙන්වාදෙන පරිදි නිදහස් හා ස්වාධීන මැතිවරණයක් සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම දැන් නිර්මාණය වී තිබේ. මේ සාධක දෙකෙන් ම පෙනීයන්නේ මහජනයා අපේක්ෂා කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රීය අයිතියට හා නිදහසට බාධාවක් එල්ල නො වන බව ය.…

තව කියවන්න